Godt nyt til alle medlemmer

Bestyrelsen er i fuld gang, og nu glæder vi os til at være sammen med jer næste sæson – til møder og på rejser.
Programmet for 2021/2022 udsendes som sædvanligt, når der bliver dejlig sommer.

 

Turen til Nordfyn

Rejsetilmeldte 2021 har fået aflysningsbrev og orientering om, at turen vil blive gennemført 14.-16. juni 2022 .
Denne besked var nok til, at mange skyndte at melde sig til. Vi er allerede 28.
Venøbussen har lavet et nyt program for turen, og dette sendes sidst i april til alle tidligere tilmeldte og til nytilmeldte, så man er klar over, om ”man er på listen.” Programmet kan rekvireres hos ebhojgaard@gmail.com
Ring også gerne til et bestyrelsesmedlem. Telefonnumrene ses under Bestyrelse.